Clip đã bị xóa!

Lễ hội văn hóa dân tộc Ngọc Lặc

Lễ hội văn hóa dân tộc Ngọc Lặc
nguyenvu2010

Ngày đăng 22-09-2012

Ngọc Lặc là huyện miền núi phía Tây Thanh Hóa. Trên vùng đất của Lam Sơn lịch sử này, cộng đồng tộc người chung sống từ ngàn xưa, người Mường, người Thái, người Dao...