Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008

Đăng ngày 09-08-2008
2008 summer olympics opening ceremony

Bình luận (40)