Sorry, this video is not available in your country.

Lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin trong nước

Tags: VTV4, Lễ quốc tang, chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ

Đăng ngày 02-09-2008

Đây là bộ phim tài liệu màu đầu tiên về Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quí về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các nhà quay phim Nhật Bản thực hiện từ những năm 1962 đến 1969.
Đọc thêm

Bình luận (51)

Xem thêm bình luận