Lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đăng ngày 02-09-2008
Đây là bộ phim tài liệu màu đầu tiên về Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quí về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các nhà quay phim Nhật Bản thực hiện từ những năm 1962 đến 1969.

Bình luận (65)