Clip đã bị xóa!

Lễ truy điệu và an táng Đồng Chí Võ Văn Kiệt tại TPHCM.

Lễ truy điệu và an táng Đồng Chí Võ Văn Kiệt tại TPHCM.
phimtintuc

Ngày đăng 16-06-2008

Lễ truy điệu và an táng Đồng Chí Võ Văn Kiệt tại TPHCM.