Lễ truy điệu và an táng Đồng Chí Võ Văn Kiệt tại TPHCM.

Đăng ngày 16-06-2008
Lễ truy điệu và an táng Đồng Chí Võ Văn Kiệt tại TPHCM.

Bình luận (0)