Sorry, this video is not available in your country.

Lên Đồng(hầu đồng,hầu bóng)giá Quan Lớn đệ ngũ Tuần Tranh(cảnh ngài về xiên lình)nhân dịp lễ thượng nguyên của đồng thầy em tại Bản Phủ Phúc Sinh Trường.

phuchp91

Tags: Hầu đồng, lên đồng, hầu bóng, hát văn, đạo mẫu, hau dong, len dong, hau bong, Quan lớn Tuần Tranh, xiên lình, thanh đồng.

Đăng ngày 09-07-2008

Clip đồng thầy của em bắc ghế hầu bóng(lên đồng,hầu bóng) Quan LỚn đệ ngũ Tuần Tranh(ngài về xiên lình)nhân dịp Đại lễ thượng nguyên xuân mậu tí của bản Phủ Phúc Sinh Trường.
Thanh đồng thủ nhang:Nguyễn Thị Nhỡ tự Huyền Tỉnh hiệu Pháp Minh loan giá phụng hành.
Đọc thêm

Bình luận (3)