Clip đã bị xóa!

Liên Khúc Giọt Nước Mắt Chảy Ngược - Vĩnh Thuyên Kim

Liên Khúc Giọt Nước Mắt Chảy Ngược - Vĩnh Thuyên Kim
hoangkit

Ngày đăng 04-03-2009

Album: VCD Lệ Đắng...Dối Người Dối Lòng