Clip đã bị xóa!

Liên Khúc Trái Cây
tuyphuoc02

Ngày đăng 09-10-2007

Cuộc thi hát liên khúc về trái cây.