Clip đã bị xóa!

Liên khúc Lương Bích Hữu

Liên khúc Lương Bích Hữu
WhiteOcelot

Ngày đăng 25-12-2008

Gồm 3 bài "Trễ hẹn nữa rồi", "Dằm trong tim" và "Cô gái Trung Hoa"