Sorry, this video is not available in your country.

Linh Lan - Roling in the deep (Vòng liveshow - Giọng Hát Việt Nhí tập 3)

Tags: Vòng liveshow, Giọng Hát Việt Nhí tập 3, Thanh Bùi, Hiền Thục, Hương Giang, Roling in the deep, Phạm Nguyễn Linh Lan

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 17-08-2013

Ca khúc: Roling in the deep
Thí sinh: Phạm Nguyễn Linh Lan
Đội: Hiền Thục
Vòng liveshow - Giọng Hát Việt Nhí tập 3