Linh Lan - Roling in the deep (Vòng liveshow - Giọng Hát Việt Nhí tập 3)

Đăng ngày 17-08-2013
Ca khúc: Roling in the deep
Thí sinh: Phạm Nguyễn Linh Lan
Đội: Hiền Thục
Vòng liveshow - Giọng Hát Việt Nhí tập 3

Bình luận (0)