Clip đã bị xóa!

Linh cẩu săn mồi
nguyenvu2010

Ngày đăng 19-07-2012

Linh cẩu là một trong những loại động vật ăn thịt, và chúng không bỏ cơ hội săn con mồi ngon khi có thể.