Sorry, this video is not available in your country.

Linh cẩu săn mồi

Tags: documentary, weapons, wildlife, nature, environment, outdoors, none, bird, history, birds, hunting, duck, parrot, wilderness, ducks, camping, holiday, nest, grey, Linh cẩu săn mồi

Đăng ngày 19-07-2012

Linh cẩu là một trong những loại động vật ăn thịt, và chúng không bỏ cơ hội săn con mồi ngon khi có thể.

Bình luận (0)