Sorry, this video is not available in your country.

Lộ hàng

nguyễn duy dũng

Tags: hài, nhảy dù, nghệ thuật

Đăng ngày 05-03-2007

Nhảy dù bị lộ hàng

Bình luận (10)

Xem thêm bình luận