Lốc xoáy ở Mỹ

Đăng ngày 26-05-2008
thời sự ngày 25/05/2008

Bình luận (0)