Lời Bác dặn trước lúc đi xa

Đăng ngày 15-05-2008
Chương trình ca nhạc Thành phố những mùa hoa

Bình luận (1)