Sorry, this video is not available in your country.

Lời Việt Của Bài Hát Olympic Bắc Kinh 2008

Lê Thắng

Tags: Lời Việt Của Bài Hát Olympic Bắc Kinh 2008

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 12-08-2008

Bắc Kinh Chào Đón Bạn

Bình luận (53)

Xem thêm bình luận