Clip đã bị xóa!

Lời Việt Của Bài Hát Olympic Bắc Kinh 2008

Lời Việt Của Bài Hát Olympic Bắc Kinh 2008
thang0711

Ngày đăng 12-08-2008

Bắc Kinh Chào Đón Bạn