Lời muốn nói: Tâm sự của những người nhút nhát

Đăng ngày 22-11-2007
Có nhiều khi, chỉ một chút bối rối, một chút nhút nhát có thể làm ta bỏ lỡ mất một điều quan trọng. Trong chương trình số này, các bạn hãy chia sẻ tâm sự cùng những người nhút nhát...

Bình luận (0)