Lối ''tra tấn dã man'' (Cấm phụ nữ xem)

Đăng ngày 18-08-2009
Đây có lẽ là kiểu tra tấn dã man nhất thời đại.

Bình luận (0)