Clip đã bị xóa!

Lối ''tra tấn dã man'' (Cấm phụ nữ xem)

Lối ''tra tấn dã man'' (Cấm phụ nữ xem)
tuannt_hicc

Ngày đăng 18-08-2009

Đây có lẽ là kiểu tra tấn dã man nhất thời đại.