Clip đã bị xóa!

Lửa tình cao nguyên - Tốp múa

Lửa tình cao nguyên - Tốp múa
vpop

Ngày đăng 22-02-2011

Gala Chào Xuân Tân Mão 2011.