Sorry, this video is not available in your country.

Lực lượng bộ binh quân đội Đức tập luyện

ringring_hitech

Tags: quân đội, huấn luyện, Đức, Bundeswehr

Đăng ngày 25-03-2013

Clip tài liệu về huấn luyện bộ binh của quân đội Đức - Bundeswehr.

Bình luận (0)