Sorry, this video is not available in your country.

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

}-{axjnh

Tags: Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, La Chí Tường, Lương Tiểu Băng

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 25-06-2008

1 hồi ức thật đẹp và cảm động giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài do La Chí Tường và Lương Tiểu Băng đong! Xem xong đừng khóc nha.^^

Bình luận (1)