Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Đăng ngày 25-06-2008
1 hồi ức thật đẹp và cảm động giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài do La Chí Tường và Lương Tiểu Băng đong! Xem xong đừng khóc nha.^^

Bình luận (1)