Sorry, this video is not available in your country.

Lương Thùy Mai - Price Tag (Vòng giấu mặt - Giọng hát Việt nhí 2013 tập 1)

Tags: hiền thục, giọng hát việt nhí 2013, hồ hoài anh, the voice kids 2013, hương giang, trấn thành, vòng giấu mặt

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 03-06-2013

Thí sinh: Lương Thùy Mai
Ca khúc: Price Tag
Vòng giấu mặt - Giọng hát Việt nhí 2013