Lương Thùy Mai - Price Tag (Vòng giấu mặt - Giọng hát Việt nhí 2013 tập 1)

Đăng ngày 03-06-2013
Thí sinh: Lương Thùy Mai
Ca khúc: Price Tag
Vòng giấu mặt - Giọng hát Việt nhí 2013

Bình luận (0)