Lương Thùy Mai - We are never ever getting back together (Vòng liveshow - Giọng Hát Việt Nhí tập 3)

Đăng ngày 17-08-2013
Ca khúc: We are never ever getting back together
Thí sinh: Lương Thùy Mai
Đội: Thanh Bùi
Vòng liveshow - Giọng Hát Việt Nhí tập 3

Bình luận (0)