Sorry, this video is not available in your country.

Lương Thùy Mai - We are never ever getting back together (Vòng liveshow - Giọng Hát Việt Nhí tập 3)

Tags: We are never ever getting back together, Lương Thùy Mai, Vòng liveshow, Giọng Hát Việt Nhí tập 3, Thanh Bùi, Hiền Thục, Hương Giang,

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 17-08-2013

Ca khúc: We are never ever getting back together
Thí sinh: Lương Thùy Mai
Đội: Thanh Bùi
Vòng liveshow - Giọng Hát Việt Nhí tập 3