Clip đã bị xóa!

Lụt Từ Ngã Tư Đường Phố ( Táo Thoát Nước-có lời )

Lee Gun

36,726

Tags: táo quân 2009, lee gun

Đăng ngày 28-01-2009

Trích từ chương trình Táo Quân 2009

Bình luận (29)


Xem thêm bình luận