Clip đã bị xóa!

Lưu huỳnh tác dụng với oxi

Lưu huỳnh tác dụng với oxi
tnt2007

Ngày đăng 22-05-2007

Phim thí nghiệm hóa học