Sorry, this video is not available in your country.

Lưu huỳnh tác dụng với oxi

Tags: Hay, hấp dẫn

Đăng ngày 22-05-2007

Phim thí nghiệm hóa học

Bình luận (1)