Lưu huỳnh tác dụng với oxi

Tags: Hay, hấp dẫn

Đăng ngày 22-05-2007
Phim thí nghiệm hóa học

Bình luận (1)