Clip đã bị xóa!

Luyện nghe tiếng Anh
Robocon0410

Ngày đăng 02-04-2007

Giọng khá chuẩn