Sorry, this video is not available in your country.

Lý cây bông (dân ca Nam Bộ)

WhiteOcelot

Tags: dân ca

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 17-08-2008

Ca sĩ trình bày là Thu Ngọc (hiện nay là thành viên nhóm Mây Trắng)

Bình luận (4)