Sorry, this video is not available in your country.

Lý tiểu Long - Chiến đấu với Học sinh võ thuật Nhật Bản

Hồng Huy Quang

Tags: Bruce Lee, lý tiểu long

Đăng ngày 04-05-2008

Lý tiểu long thì ai kũng biết nhỉ

Bình luận (0)