MC chuyên nghiệp giới thiệu "đồ lót"

Đăng ngày 24-06-2008
♥♥ ஐღஐ..::Có thể đây là một cãnh dựng vui của chương trình... nhưng nhìn cô người mẫu chạy như "ma đuổi" vào cánh gà không thể nhịn cười ::..ஐღஐ ♥♥

Bình luận (0)