Sorry, this video is not available in your country.

MC đám cưới 'bá đạo'

Tags: mc đám cưới, đám cưới bá đạo, sự cố đám cưới

Đăng ngày 04-05-2013

Siêu phẩm MC đám cưới hài hước.

Bình luận (1)