Clip đã bị xóa!

MC đám cưới làm thơ dẫn chương trình

MC đám cưới làm thơ dẫn chương trình
lotusbeo

Ngày đăng 07-09-2012

Anh chàng MC đám cưới quê tài tình này có thể suất khẩu thành thơ thật tài tình.