Sorry, this video is not available in your country.

MC đám cưới làm thơ dẫn chương trình

Tran Thi Mai Lien

Tags: MC đám cưới làm thơ dẫn chương trình

Đăng ngày 07-09-2012

Anh chàng MC đám cưới quê tài tình này có thể suất khẩu thành thơ thật tài tình.

Bình luận (0)