MC đám cưới làm thơ dẫn chương trình

Đăng ngày 07-09-2012
Anh chàng MC đám cưới quê tài tình này có thể suất khẩu thành thơ thật tài tình.

Bình luận (0)