Clip đã bị xóa!

MV Phim Quyền Lực Đen Tối

MV Phim Quyền Lực Đen Tối
Yo.Yo

Ngày đăng 19-09-2009

MV Phim Quyền Lực Đen Tối. (Phần : Ngô Dĩ Phương & Chúc Hữu Nghiệp)