Sorry, this video is not available in your country.

Ma ở Hồ Gươm

Hoàng Anh Sơn

Tags: Ma ở Hồ Gươm, Ma, tâm linh

Đăng ngày 17-02-2011

Câu chuyện về ma ở Hồ gươm Hà Nội . Tin nóng nhận được trên 3G Mobile. Chưa có trên mạng

Bình luận (1)