Clip đã bị xóa!

Ma ở Hồ Gươm
hoangson

Ngày đăng 17-02-2011

Câu chuyện về ma ở Hồ gươm Hà Nội . Tin nóng nhận được trên 3G Mobile. Chưa có trên mạng