Clip đã bị xóa!

Màn trình diễn 'Pink' và kết thúc trong Victoria's Secret 2011

Màn trình diễn 'Pink' và kết thúc trong Victoria's Secret 2011
nguyenvu2010

Ngày đăng 02-12-2011

Màn trình diễn 'Pink' và kết thúc Đưa người xem đi hết từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác, êkíp thực hiện 'Victoria's Secret Fashion Show 2011' và các thiên thần nội y tiếp tục thể hiện tính chuyên nghiệp và sức sáng tạo bền bỉ của nghệ thuật biểu diễn.