Clip đã bị xóa!

Mặt trời trên khuê văn các - Bông Mai

Mặt trời trên khuê văn các - Bông Mai
Vpop

Ngày đăng 27-11-2008

Mặt trời trên khuê văn các ngàn năm Thăng Long ngàn năm Đông Đô ngàn năm Hà Nội làm rạng rỡ non sông Việt Nam đất nước Việt Nam tổ quốc Việt Nam