Mặt trời trên khuê văn các - Bông Mai

Đăng ngày 27-11-2008
Mặt trời trên khuê văn các ngàn năm Thăng Long ngàn năm Đông Đô ngàn năm Hà Nội làm rạng rỡ non sông Việt Nam đất nước Việt Nam tổ quốc Việt Nam

Bình luận (0)