Mau than 68 - Những câu chuyện đi vào lịch sử. T2

Đăng ngày 27-07-2009
Mậu thân - Những câu chuyện đi vào lịch sử.
Tập 2 - Lịch sử & huyền thoại
Seria phim tài liệu về trận Mậu thân 68 - Trận đánh được các nhà quân sự thế giới xếp là một trong những trận đánh lớn của thế kỷ XX. Phim do Hãng phim ĐTH Tp HCM TFS thực hiện. Kịch bản & Đạo diễn Lê Phong Lan.

Bình luận (0)