Mấy anh đẹp trai của Hàn quốc

Đăng ngày 18-03-2007
A:anh này
B: hok, anh kia cơ
Ken: Oài oài nhìu anh quá mà anh nào cũng đẹp hết :P
Bạn khoái anh nào huh?
Nhạc nền toxic

Bình luận (46)