Clip đã bị xóa!

Mấy anh đẹp trai của Hàn quốc

Mấy anh đẹp trai của Hàn quốc
Cecelia

Ngày đăng 18-03-2007

A:anh này B: hok, anh kia cơ Ken: Oài oài nhìu anh quá mà anh nào cũng đẹp hết :P Bạn khoái anh nào huh? Nhạc nền toxic