Sorry, this video is not available in your country.

Máy bay cất cánh

Vũ Nhật Tùng

Tags: máy bay, phương tiện giao thông, phương tiện đường không, , sân bay, phi trường

Đăng ngày 04-04-2007

Tại phi trường

Bình luận (1)