Máy bay cất cánh

Đăng ngày 04-04-2007
Tại phi trường

Bình luận (1)