Clip đã bị xóa!

May bay chien dau :Su-35, Mig-29 va Mig 27 tan cong !

May bay chien dau :Su-35, Mig-29 va Mig 27 tan cong !
camaychip

Ngày đăng 12-04-2007

Sieu sao.