May bay chien dau :Su-35, Mig-29 va Mig 27 tan cong !

Đăng ngày 12-04-2007
Sieu sao.

Bình luận (11)