Sorry, this video is not available in your country.

May bay chien dau :Su-35, Mig-29 va Mig 27 tan cong !

camaychip

Tags: maybay, phim, canhac, máy bay, phim, không chiến

Đăng ngày 12-04-2007

Sieu sao.

Bình luận (11)

Xem thêm bình luận