Sorry, this video is not available in your country.

Máy bay điều khiển từ xa

vantuminh

Tags: máy bay, điều khiển, từ xa, thí nghiệm, thử nghiệm, khoa học, Máy bay điều khiển từ xa

Đăng ngày 26-05-2007

Buỗi lắp ráp và thử nghiệm máy bay điều khiển từ xa.

Bình luận (8)

Xem thêm bình luận