Clip đã bị xóa!

Máy bay điều khiển từ xa

Máy bay điều khiển từ xa
vantuminh

Ngày đăng 26-05-2007

Buỗi lắp ráp và thử nghiệm máy bay điều khiển từ xa.