Sorry, this video is not available in your country.

Máy bay rơi

Tags: rơi, máy bay, tai nạn

Đăng ngày 27-02-2007

Máy bay rơi may mà phi công thoát chêt

Bình luận (8)

Xem thêm bình luận