Clip đã bị xóa!

Máy bay trực thăng gặp nạn

Máy bay trực thăng gặp nạn
nguyenhung2711

Ngày đăng 13-03-2009

Trực thăng gặp nạn