Sorry, this video is not available in your country.

Máy bay trực thăng gặp nạn

Tags: thông tin, chuyện lạ, tai nạn, accident

Đăng ngày 13-03-2009

Trực thăng gặp nạn

Bình luận (0)