Máy cào vỏ mía tự động

Đăng ngày 16-10-2011
Máy cào/róc vỏ mía tự động. Công nghệ hiện đại nhưng không hại điện. Tiết kiệm sức lao động, đặc biệt là không đòi tăng lương hoặc hay đình công hoặc nghỉ việc giữa chừng :)

Bình luận (3)