Clip đã bị xóa!

Máy cào vỏ mía tự động

Máy cào vỏ mía tự động
palvietnam

Ngày đăng 16-10-2011

Máy cào/róc vỏ mía tự động. Công nghệ hiện đại nhưng không hại điện. Tiết kiệm sức lao động, đặc biệt là không đòi tăng lương hoặc hay đình công hoặc nghỉ việc giữa chừng :)