Sorry, this video is not available in your country.

Máy xúc gắp thức ăn

Tags: Máy xúc gắp thức ăn

Đăng ngày 14-11-2008

Khi công nhân quá rỗi việc thì máy xúc trở thành máy gắp thức ăn.

Bình luận (0)