Máy xúc gắp thức ăn

Đăng ngày 14-11-2008
Khi công nhân quá rỗi việc thì máy xúc trở thành máy gắp thức ăn.

Bình luận (0)