Clip đã bị xóa!

Mẹ nhớ con - Lam Trường

Mẹ nhớ con - Lam Trường
vpop

Ngày đăng 09-04-2009

Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận Chương trình: Ru cho mẹ và em