Clip đã bị xóa!

Mèo con đi học
WhiteOcelot

Ngày đăng 22-03-2008

Trình bày: Bích Vy (sinh hoạt đội ca nhà thiếu nhi TP.HCM cùng thời với Mắt Ngọc, Mây Trắng, Thùy Lâm và chung nhóm nhi đồng của đội ca với Tóc Tiên)