Mèo máy Kuro - Câu chuyện Kuro (bản full ed)

Đăng ngày 03-03-2009
Anime: Cyborg Kuro-chan
Việt: Mèo máy Kuro
Bản ed Việt "Câu chuyện Kuro" (Posetive Vibration)

Bình luận (3)