Clip đã bị xóa!

Mèo máy Kuro - Kuro đã đến đây

Mèo máy Kuro - Kuro đã đến đây
Rabbite

Ngày đăng 23-01-2009

Anime Cyborg Kuro-chan Việt: Mèo máy Kuro Do HTV3 trình chíu vào thứ 4 và 5 vào lúc 7h30 tối các tuần Bản op: Guru Guru Kero-chan (Kuro đã đến đây) Up lại lần 2, hi vọng kì nài đc