Sorry, this video is not available in your country.

Mèo máy Kuro - Kuro đã đến đây

o0oShInIgAmIo0o

Tags: anime, mèo máy kuro, opening, kuro đã đến đây, htv3

Đăng ngày 23-01-2009

Anime Cyborg Kuro-chan
Việt: Mèo máy Kuro
Do HTV3 trình chíu vào thứ 4 và 5 vào lúc 7h30 tối các tuần
Bản op: Guru Guru Kero-chan (Kuro đã đến đây)
Up lại lần 2, hi vọng kì nài đc
Đọc thêm

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận