Clip đã bị xóa!

Mổ chấn thương sọ não

Mổ chấn thương sọ não
vansykhng

Ngày đăng 14-08-2008

Đây là trường hợp mổ sọ não để lấy máu tụ trong não do tham gia giao thông không chấp hành đúng luật. Hậu quả và di chứng về một cuộc đời.