Mổ chấn thương sọ não

Đăng ngày 14-08-2008
Đây là trường hợp mổ sọ não để lấy máu tụ trong não
do tham gia giao thông không chấp hành đúng luật. Hậu
quả và di chứng về một cuộc đời.

Bình luận (0)