Sorry, this video is not available in your country.

Mô hình xử lý rác thải tại nguồn của Cù Lao Tràm

Biển Chết

Tags: VTV1, Thời sự, Xử lý rác thải tại nguồn của Cù Lao Tràm, tin tức

Đăng ngày 23-05-2007

Xử lý rác thải tại nguồn của Cù Lao Tràm

Bình luận (0)