Clip đã bị xóa!

Môi trường với thảm họa túi nilon

Môi trường với thảm họa túi nilon
vietnam.today

Ngày đăng 20-06-2008

thời sự ngày 19/06/2008