Sorry, this video is not available in your country.

Môi trường với thảm họa túi nilon

Tin trong nước

Tags: VTC1, thời sự, 19/06, túi nilon

Đăng ngày 20-06-2008

thời sự ngày 19/06/2008

Bình luận (0)