Sorry, this video is not available in your country.

Món dưa hồng nấu tôm viên

Tin trong nước

Tags: VTV1, Sức sống mới, nấu ăn, dưa hồng nấu tôm viên

Đăng ngày 15-08-2008

Hướng dẫn nấu ăn

Bình luận (0)